Кролевецька міська рада,
Конотопського району, Сумської області

Про хід виконання Програми зайнятості населення Кролевецького району на 2018-2020 роки у 2019 році

Дата: 11.02.2020 08:22
Кількість переглядів: 707

Діюча Програма зайнятості була прийнята 22.12.2017 року рішенням двадцять другої сесії сьомого скликання Кролевецької районної ради. Основним її завданням є збереження діючих і створення високопродуктивних та високооплачуваних робочих місць, розширення права громадян на працю, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення, стимулювання зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць.

Кролевецька районна філія протягом 2019 року ефективно працювала над виконанням поставлених завдань, що належать до компетенції служби зайнятості.

Виконання всіх  показників, передбачених Програмою зайнятості, знаходиться у прямій залежності від стану ринку робочої сили. Саме на ньому формуються попит і пропозиція щодо праці, забезпечується поділ останньої й визначення цін на різні види трудової діяльності. Оскільки робоча сила являє собою унікальний товар, ринок праці є досить специфічним сегментом національного ринку.  Ринок праці Кролевецького району у 2019 році віддзеркалював основні тенденції і проблеми загальнонаціонального ринку праці: освітньо-кваліфікаційний дисбаланс, масова трудова міграція, брак кваліфікованих робітників, низький рівень оплати праці та завищений рівень вимог роботодавців до полі функціональності кандидатів на роботу.

Аналіз бази підприємств засвідчив зростання кількості в районі роботодавців з 394 у 2018 році до 404 у 2019 році, але при цьому зафіксоване зменшення середньої чисельності працівників з 6141 у 2018 році до 6096 у 2019 році.

До служби зайнятості з метою підбору персоналу зверталися 200 роботодавців, які заявили потребу у 827 працівниках. Потреба в кадрах перевищила показник 2018 року на 4,6%. Рівень укомплектування вакансій у порівнянні з 2018 роком знизився на 5,8 % та дорівнює 83,7%, при середньообласному показнику 72,4%.  Середня тривалість укомплектування вакансій 11 днів, що дорівнює  минулорічному показнику. Основними причинами зниження рівня укомплектування вакансій є зменшення чисельності звернень пошукачів роботи молодого та середнього віку з високим рівнем кваліфікації;  невідповідність вмінь та навичок безробітних вимогам роботодавців; невмотивованість певної частини  безробітних до пошуку роботи; кваліфікаційний  та віковий дисбаланс на ринку праці, неготовність пошукачів роботи  до зміни професії та набуття додаткових професійних навичок.

Відповідно до прогнозних показників Програми зайнятості послугами нашої служби  у 2019 році мали скористатися 1492 шукачі роботи, 1250 з яких мали статус безробітного. Фактично у 2019 році  послуги отримували          1668 осіб, у т.ч. 1150 з яких мали статус безробітного,  кількість отримувачів наших послуг перевищила прогнозний показник на 10,6%.

За професійним складом 619(53,8%) безробітних - робітники; 310 (26,9%-службовці; 221 (19,3)%- особи без професії. Протягом звітного періоду професійний склад безробітних не зазнав суттєвих змін.

Із загальної чисельності безробітних 328 осіб (28,5%) складала молодь у віці до 35 років; 346 осіб (30,0%) – люди передпенсійного віку;

Розподіл за статтю складає 54,0% жінки , 46,0%-чоловіки. Спостерігається позитивна динаміка зростання зареєстрованого жіночого безробіття при збільшенні кількості вакансій, які більше адаптовані  для чоловіків.

Рівень зареєстрованого безробіття у співвідношенні до працездатного населення станом на кінець року становив 1,8%, що на 0,3% нижче  аналогічного показника 2018 року.

Соціальні послуги, передбачені Програмою зайнятості :

Основною послугою була і залишається послуга з підбору персоналу для роботодавців та пошуку роботи для незайнятих громадян. За звітний період отримали роботу ( у т.ч. за договорами ЦПХ та самостійно) 773 особи, з яких 446 безробітних. Рівень працевлаштування безробітних склав 43,5 % при середньо обласному показнику 32,7%.  Середня тривалість пошуку безробітними роботи склала 113 днів.

Із загальної чисельності зареєстрованих безробітних 485 осіб (42,2%) склали громадяни, які неконкурентоспроможні на ринку праці та мають право на додаткове сприяння у працевлаштуванні (всього 10 категорій): особи, які мають дітей у віці до 6 років, одинокі матері, особи передпенсійного віку, випускники навчальних закладів, демобілізовані з військової строкової служби, які вперше шукають роботу, особи, звільнені з установ, що виконують покарання, учасники бойових дій.

За звітний період за сприяння служби зайнятості  праце влаштовано 163 безробітних, що мають додаткові гарантії, 47 осіб направлені на навчання, 100-залучені до участі в громадських та інших видах робіт тимчасового характеру. Загалом, в  активних програмах сприяння зайнятості  брали участь 64,0 % безробітних, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці. 

До участі в громадських та інших видах робіт тимчасового характеру було  залучено 162 безробітних (14,0%). 46 осіб працювали на громадських роботах за кошти місцевих бюджетів та Фонду, решта-на роботах тимчасового характеру за кошти підприємств.

  За 2019 рік  Кролевецькою філією Сумського ОЦЗ  було укладено 15 договорів на громадські роботи, згідно з якими було створено 46 тимчасових робочих місць. Загальна сума коштів, використана на оплату праці безробітних, склала 330,3 тис. грн., у т.ч. 183,0 тис. грн. місцевих бюджетів, 147,9 тис. грн. коштів Фонду. Загалом відпрацьовано 1252 людино/днів, середня тривалість участі безробітних у громадських роботах склала 27 днів.

Для виконання робіт тимчасового характеру  роботодавцями району було подано 115 пропозицій, усі вони були  своєчасно укомплектовані. Найбільше тимчасових робочих місць було створено в ТОВ «АрмаПром», «Десна», КП КРКП «Акватермо», ФОП Кривогуб, відокремлена фермерська садиба Стариченка, ЖЕК, СТОВ «Ранок». Загалом, на оплату праці безробітних роботодавці використали 587,7 тис.грн.

Таким чином, додатковий офіційний заробіток безробітних склав майже  1 млн. грн.

  Кролевецькою філією  спільно з Буйвалівською сільською радою  проводилося інформування населення про порядок оформлення житлових субсидій. За вказаним напрямком громадські роботи були організовані для 1 безробітного.

 Профорієнтаційні послуги

Профорієнтаційні послуги (індивідуальні та групові) отримали 2798 громадян: 1024 безробітних (у т.ч. 426 осіб квотної категорії) та 1774 особи інших категорій, зокрема 1265  осіб, що навчаються у навчальних закладах різних типів.

У Кролевецькій філії Сумського ОЦЗ було проведено 390 профінформаційних та профконсультаційних заходів різної тематики для різних категорій населення, у тому числі із залученням фахівців структурних підрозділів РДА, ЦСССДМ, УСЗН, військового комісаріату, Пенсійного фонду, центру вторинної правової допомоги, банківських установ, лікарні, навчальних закладів регіону, громадських організацій та інших структур.

       У звітному періоді  послугами професійного навчання, організація якого проходила виключно під замовлення роботодавців та під самозайнятість,  скористалися 127 осіб, що дорівнює минулорічному показнику. Серед затребуваних роботодавцями професій були водії, продавці непродовольчих товарів, машиністи (кочегари) котельні, швачки,  педикюрник. Найбільшими замовниками кадрів у 2019 році були: відділ освіти Кролевецької РДА, Кролевецький РЦ ПМСД,  КПКРКП «Акватермо».

Інформація про роботу з внутрішньо переміщеними особами та учасниками АТО в напрямку працевлаштування

З початку 2019 року на обліку в Кролевецькій філії  перебували 9 внутрішньо переміщених громадян, 3 з яких були  працевлаштовані; до інших активних програм сприяння зайнятості внутрішньо переміщені особи  не долучалися.  На кінець звітного періоду безробітних із числа ВПО -2.

У 2019 році клієнтами нашої служби були 34 демобілізованих учасники АТО,  у т.ч. 25 особи звернулися у звітному періоді. За цей час  11 учасників  АТО/ООС були працевлаштовані, у т.ч.6 за направленням служби зайнятості, 30 отримали профорієнтаційні послуги, 3 долучилися до активних програм сприяння зайнятості.  Всі учасники АТО/ООС отримували матеріальне забезпечення по безробіттю, середній розмір якого склав   7310,0 грн.

Робота з людьми з інвалідністю.

Значна робота проводиться службою  зайнятості з надання послуг особам з інвалідністю,чисельність яких перевищує  прогноз. Кількість звернень осіб з обмеженими фізичними можливостями має сталу тенденцію до збільшення.

 За  2019 рік  послугами центру зайнятості скористалася 53 особи з інвалідністю, 42 з яких мали статус безробітного.   Сприяння у працевлаштуванні отримали 23 особи  з  інвалідністю,у т.ч. 15 безробітних. Рівень працевлаштування безробітних з обмеженими фізичними можливостями становить 35,7%. 4 громадян навчалися за направленням служби зайнятості, 1брав участь у роботах тимчасового характеру. Таким чином, 47,6% осіб з інвалідністю були залучені до активних програм сприяння зайнятості, 38 осіб із зазначеної категорії отримували матеріальне забезпечення по безробіттю.   

Реалізація завдань програми у повному обсязі залежить від забезпечення спільних дій органів державного управління всіх рівнів, роботодавців та профспілок щодо здійснення конкретних заходів, які направлені на підвищення якості трудового потенціалу населення району, організацію його продуктивної зайнятості та реалізацію гарантованих чинним законодавством напрямів  соціального  захисту громадян від негативних наслідків безробіття.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь