A A A K K K
для людей із порушенням зору
Кролевецька міська рада,
Конотопського району, Сумської області

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Дата: 04.03.2022 09:58
Кількість переглядів: 175

Why choose us_

 

Додаток 3

до Порядку передачі документації

для надання висновку з оцінки впливу

на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

 

 (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

 20217138218

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

  1. Планована діяльність

    Комунальне підприємство «Кролевецьводоканал» згідно отриманого спеціального дозволу на користування надрами за № 4486 від 13 січня 2014 року з метою геологічного вивчення, у т.ч. дослідно-промислової розробки питних підземних вод, затверджених запасів ДКЗ України за № 5038 від 30.01.2020р.та згідно отриманого Дозволу на спеціальне водокористування за № 269/СМ/49д-18 від 13.09.2018р. (у зв’язку закінченням дії терміну дозволу на спеціальне водокористування підприємство отримало новий за № 78/СМ/49д-21 від 26.08.2021р.) здійснює видобування із шести свердловин, що розташовані на території міста Кролевець, Сумської області, на трьох ділянках, а саме: свердловини №№ 1 (20), 2 (4860/1), 3 (4860,2) знаходяться в східній частині міста по вул. Олімпійська в межах земельних ділянок площею 0,9858 га і 0,2171 га; свердловини № 7, 8 – в західній, по вул. В. Інтернаціоналістів, 12 в межах земельних ділянок площею 1,1832 га; свердловина № 5979 – у південно-східній частині міста по вул. Козинська в межах земельної ділянки площею 0,0998 га .

Підземні питні води (для централізованого водопостачання, для нецентралізованого водопостачання) відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення, відповідно до постанови кабінету Міністрів України від 12.12.1994р. за № 827.

Вода із свердловин по трубопроводах артезіанського водопроводу подається в резервуари чистої води (РЧВ) насосних станцій, звідки насосними агрегатами другого підйому  подається у міські та промислові водопровідні мережі.

Конструкція свердловин забезпечує захист підземних вод від забруднення з поверхні. Кожна свердловина знаходиться в окремому павільйоні-колодязі. Санітарно-захисні зони витримані. Свердловини обладнані фільтрами, глибинними насосами та лічильниками води, а саме:

  • Свердловина за №1(20) обладнана фільтром сітчастого галунного плетіння, не обладнана  глибинним насосом і лічильником, оскільки законсервована.

        Свердловина за № 2(4860/1) обладнана фільтром гравійно-дротяним, глибинним насосом типу ЕЦВ 10-120-90 або аналогічний ЕЦВ 10-120-100 та лічильником води марки WI 150-02 APATOR POWOGAZ. Свердловина працює цілорічно, на протязі дня.

  • Свердловина за № 3(4860/2) обладнана фільтрами типу перфоровані труби, глибинним насосом типу ЕЦВ 10-120-60 та лічильником води марки WPD 100 ZENNER. Свердловина працює цілорічно в нічний час доби.
  • Свердловина за №7 обладнана фільтром сітчастого галунного плетіння, глибинним насосом типу ЕЦВ 10-65-110 та лічильником води марки MWN 100 NKOP. Свердловина працює тільки в нічний час.
  • Свердловина за №8 обладнана фільтром сітчастого галунного плетіння, глибинним насосом типу ЕЦВ 10-65-110  лічильником води марки WPD 100 ZENNER. Свердловина працює тільки в нічний час.
  • Свердловина за № 5979 не обладнана фільтрами (безфільтрова), але обладнана глибинним насосом типу ЕЦВ6-6,5-125 або аналогічний ЕЦВ 6-6,5-85  та лічильником води марки MWN 50-NKOP. Робота свердловини регулюється автоматично по мірі заповнення ємності башти Рожновського.

Поверхня водозабору рівна, окультурена. Подача води здійснюється через закриту герметичну систему. Режим експлуатації ділянки надр - цілодобовий. Фактичне водоспоживання не перевищує встановленого ліміту 4933,463 м3/добу або 1739,553 тис.м3/рік згідно отриманого Дозволу на спеціальне водокористування від 26.08.2021р.  за № 78/СМ/49д-21.

За результатами геолого-економічної оцінки експлуатаційних запасів питних підземних вод, розвідані, підраховані та затверджені Протоколом ДКЗ за №5038 від 30.01.2020 року експлуатаційні запаси питних підземних вод у кількості 5555 м3/добу за категорією А+В, С1, а саме: за категорією А – 970 м3/добу, за категорією В – 1450 м3/добу, за категорією А+В-2420 м3/добу, за категорією С1 – 3135м3/добу.

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

  1. Суб’єкт господарювання

   Комунальне     підприємство     «Кролевецьводоканал»,  код    ЄДРПОУ    33538957

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

Юридична адреса: 41300, Сумська область, Конотопський район, м. Кролевець, вулиця Шевченка, будинок № 16, т. +38(05453)-9-55-44, електронна адреса: krolwater@ukr.net.

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

   Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2; електронна пошта: ovd.sumy@gmail.com, тел. (0542) -77 -08- 61, 63 -28- 29; контактна особа: Шкробот Інна Вікторівна, Яценко Олена Анатоліївна.                                 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

     Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде – отримання Спеціального дозволу на користування надрами, що видається Державною службою геології та надр України.

  (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) не проводяться у зв’язку із прийняттям Закону України № 733-ІХ від 18.06.2020, за якими внесено зміни до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», зокрема частина 21 статті 17 передбачає, що тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що припадають на цей період, не призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких припадає на цей період, вважаються такими, що не відбулися, і повторно не проводяться.

                                                                                                                       .

Громадські слухання (перші) відбудуться

_______________________________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

    Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2; електронна пошта: ovd.sumy@gmail.com, тел. (0542) -77 -08- 61, 63 -28- 29; контактна особа: Шкробот Інна Вікторівна, Яценко Олена Анатоліївна.                                    

            (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2; електронна пошта: ovd.sumy@gmail.com, тел. (0542) -77 -08- 61, 63 -28- 29; контактна особа: Шкробот Інна Вікторівна, Яценко Олена Анатоліївна.                                    

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 333 аркушах разом з додатками

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

    Ознайомлення з матеріалами можливо щоденно з 24.02.2022р.__800_до 1700 за адресою:

  1. Комунальне підприємство «Кролевецьводоканал», що знаходиться  за адресою 41300, Сумська область, Конотопський район, м. Кролевець, вулиця Шевченка, будинок № 16. Контактний номер телефону: +38(05453)-9-55-44, електронна адреса: krolwater@ukr.net
  2. Кролевецька міська рада, що знаходиться  за адресою 41300, Сумська обл., Конотопський р-н, м. Кролевець, площа Миру, буд. 1. Контактний номер телефону: 05453-95542. E-mail:krolrada@ukr.net.

 

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь